top of page
Search
  • dzrihen

טעויות נפוצות בתכנון חשמל במרחב הביתי

Updated: Apr 20, 2021

תכנון חשמל בבתים ודירות נעשה באמצעות תכנית אדריכלית המהווה חלק בלתי מכל תהליך בנייה או שיפוץ נרחב של מבנים, כאשר האדריכל ו/או מעצב הפנים, נדרשים לשיתוף פעולה עם יועץ חשמל המלווה את תהליך הבניה או השיפוץ לצרכי תכנון החשמל במרחב הביתי. חשיבותה של התכנית נובעת מהעובדה הפשוטה שמדובר בתכנית המיועדת לחבר את הבית לרשת החשמל ולנוכח העבודה שמרגע יישומה של התכנית בפועל היא בלתי הפיכה, ולמעשה כל שינוי כזה או אחר במערכת החשמל הביתית לאחר יישומה, מחייב עבודות הכרוכות בהוצאה כספית לא מבוטלת. אי לכך, חשוב ומומלץ להימנע מטעויות נפוצות בתכנן החשמל במרחב הביתי.תכנון חשמל במרחב הביתי
תכנון חשמל בבית

אם כך, מהן הטעויות הנפוצות בתכנון חשמל במרחב הביתי?

טעויות נפוצות בתכנון חשמל במרחב הביתי כוללות בין היתר:

  • חלוקה לא הגיונית של נקודות הכוח - עומס יתר על הלוח החשמלי המותקן בשטח הבית, נובע בין היתר מחלוקה לא הגיונית של נקודות הכוח במרחב הביתי הנדרשות לצרכי הפעלתם של מכשירי חשמל "זוללי אנרגיה". על מנת להימנע מכך, יש לתכנן היטב את נקודות הכוח בהן קיים יותר כוח חשמלי המיועד להפעלת מכשירי חשמל זוללי אנרגיה דוגמת מכונות ומייבשי כביסה, מדיחי כלים ומזגנים.

  • מספר מצומצם של נקודות חשמל בכל חלל מגורים - תכנון חשמל בבתים מומלץ שייעשה בהתאם למספר נקודות החשמל הנחוצות ורצויות לכם בכל חלל מגורים (מטבח, סלון, חדרי שינה, מקלחת וכו), וזאת על מנת להימנע ככל הניתן משימוש במפצלים אשר אינם נחשבים לבטיחותיים לאורך זמן. כפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות רבה להוספה של מספר נקודות חשמל בכל חלל מגורים וזאת בהתאם למספר המכשירים החשמליים בהם אתם עתידים לעשות שימוש בכל חלל מגורים, וכמו כן, לבצע התקנת נקודות חשמל עבור מערכת אבטחה ומיגון לבית (מצלמות, אינטרקום וכו) גם במקרים בהם אינכם מתקינים אותן בשלב הראשון לאחר כניסתם לבית.

  • חוסר תכנון של צרכי התאורה בסביבת המגורים - צרכי התאורה בסביבת המגורים חייבים להיות מותאמים למספר מקורות התאורה המלאכותית הנדרשים לכם בסביבת המגורים וזאת בנוסף למספר יציאות לגופי תאורה עומדים בהם תוכלו לעשות שימוש נוסף להארת סביבת המגורים. תכנון חשמל בבתים שאינו מתחשב בצרכי התאורה בהתאם לסוג הבית ופתחי הכניסה של תאורה טבעית, עלול לגרום לכך שתדרשו להפעלתם של גופי תאורה גדולים יותר הנחשבים לזוללי אנרגיה.


כיצד להימנע מטעויות בעת תכנון חשמל במרחב הביתי?

על מנת להימנע מטעויות נפוצות ופחות נפוצות בכל הנוגע לתכנית תכנון חשמל במרחב הביתי, אנו ממליצים לכם להעביר את התכנית המוצגת לכם על ידי האדריכל ו/או יועץ החשמל לידיו של חשמלאי מוסמך המתמחה בביצוע עבודות חשמל ביתיות. עיניו המקצועיות של החשמלאי המוסמך יסייעו לכם לבחון את צרכי החשמל הנחוצים לכם במרחב הביתי, לחשוף ליקויי תכנון העלולים להשפיע בצורה כזו או אחרת על אספקת החשמל לביתכם ולהתאים בניית תוכנית חשמל לצרכים שלכם.
10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page